Postavljeno 17.07.2019.

VULKAN-PROTEKTOR d.o.o. Apatin

Talasasta transprotna traka

Talasaste ili valovite transportne trake su standardan proizvod iz našeg pogona.Osnovna primena ovih traka je u internim sistemima transporta voća, povrća, jaja ili drugih proizvoda, gde je neophodno eliminisati oštećenja transportovanih proizvoda, koja mogu biti uzrokovana padom proizvoda na traku ili tokom transporta proizvoda. Primer: transport voća sa pranja do kalibratora.

Na slici je predstavljena PVC transportna traka, kvaliteta podobnog za primene u poljoprivredi, sa mekim valovima. Dostupna je i varijanta sa PU transportnom trakom u izvedbi polieterskog poliuretana ili HP® poliuretana, koje su otporne na hidrolizu (pucanje poliuretana usled kontakta sa vlagom) i umereno krutim valovima.
Zatražite ponudu
Poruka je poslata. Javićemo vam se uskoro.